تشخیص خرابی صفحه کلاچ

درباره صفحه کلاچ خودرو

موتور خودرو از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده است. یکی از این قطعات صفحه کلاچ نام دارد که یکی از اساسی ترین نقش ها را در مکانیزم خودرو دارد. اصولا کلاچ وسیله ایست که انتقال نیرو از موتور به گیربکس را قطع و وصل می کند